Usługi

Szkolenie z ochrony danych osobowych – program

Podstawowym prawnym dokumentem w naszym kraju, który dotyczył sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która zaczęła obowiązywać w 1997. Również dziś definiuje ona ów termin i mówi, jak należy z nich korzystać. W myśl ustawy dane osobowe to wszystkie dane, jakie umożliwiają rozpoznanie konkretnego człowieka bez skomplikowanych działań. Do danych osobowych zaliczyć możemy więc imię i nazwisko, miejsce zamieszkania czy datę urodzenia, lecz również te określane jako dane wrażliwe – na przykład wiadomości o możliwych wyrokach, stanie zdrowia oraz wyznaniu. O ich bezpieczeństwo warto zatroszczyć się tym bardziej, że dzięki globalnej sieci ich zdobycie oraz wykorzystanie jest banalnie proste.

Do kogo są adresowane jest szkolenie z ochrony danych osobowych?

Dane osobowe pozyskują wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa. Niektóre obracają wyłącznie danymi ich pracowników, inne natomiast uzyskują dojście także do danych kontrahentów. We obu przypadkach pracownicy, którzy mają do nich dostęp muszą przejść odpowiednie szkolenie z ochrony danych osobowych, podczas którego dowiedzą się, w jaki sposób zagwarantować im ochronę. Jest to bardzo istotne, gdyż po stwierdzeniu błędów GIODO ma prawo zasądzić dotkliwe kary – po pierwsze pieniężne, lecz w najcięższych sytuacjach także więzienia.

Kurs z ochrony danych osobowych – przebieg

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszystkich pracowników zarządzających takimi informacjami – będą to między innymi pracownicy HR, składnic akt lub do spraw rekrutacji. W jego koszty zaliczają się również broszury pomocnicze, dzięki którym uczestnicy szybciej przyswoją wiadomości. Po zakończeniu szkolenia, w czasie którego nauczą się, jak zagwarantować ochronę danych, uczestnicy dostają odpowiednie certyfikaty. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie pochłaniają dużo czasu – zwykle zamykane są tego samego dnia.