Usługi

Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe informacje w temacie cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na biznes z większości krajów świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze przygotowują tysiące specjalistycznych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i rozmaitych firm.

Mimo, iż online bez problemu można znaleźć darmowe platformy do translacji, jeszcze przez dekady nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, bo skorzystanie z ich wiedzy jest często niezbędne, przykładowo gdy musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy wstępnie wyliczyć koszt przekładu. Od czego wobec tego zależy cena tłumaczeń?

Elementy mające wpływ na końcowy koszt tłumaczenia

Ostateczny koszt tłumaczenia tekstu determinują poniższe elementy:
1. Kierunek translacji. Translacja na język polski jest zasadniczo o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli tłumaczenie na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) albo romańskich (hiszpański, włoski) będzie zazwyczaj tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego) bądź wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego).
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, które opisuje dokument. Przekład prac naukowych, referatów medycznych czy kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla danej branży, ale też odpowiednią wiedzę, żeby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niedopuszczalnych błędów.
4. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “na już” musimy przygotować portfel na większy wydatek.

Tłumaczenie poświadczone a zwykłe

Warto wspomnieć, że tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak akt ślubu czy dokumenty szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym przypisuje mu indywidualny numer, jak również zaznacza czy tłumaczenie powstało z odpisu, kopii bądź oryginału. Tłumacze przysięgli na ogół posiadają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w przypadku niezbędności zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]