Usługi

Ochrona osób i mienia i płynące z niej korzyści

Ochrona odpis PFRON. Uzyskaj więcej wiadomości

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest całe mnóstwo. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji najczęściej decydują się korzystać urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Przybywa również osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto zdecydować się na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale także w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi i okna. Można również zamontować system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia z pewnością utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom czy pracującym w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony budynek stałym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – plusy dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Siedziba firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]