Usługi

Jakie usługi świadczy prywatny detektyw?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo przydatne też dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego rzeczywiście jest niezdolny do pracy albo czy informacje zawarte przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć detektyw i w rozstrzygnięciu jakich zagadnień może być pomocny.

Prywatny detektyw – niezbędna jest licencja

Nie każdy może pracować jako prywatny detektyw. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, należy posiadać odpowiednią licencję przyznawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, że osoby przystępujące do egzaminu muszą także spełnić wcześniej określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji i obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład UE. Warunkiem jest też niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Gros zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego typu kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi kiedy podejrzewamy, iż nasz małżonek jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka właściwie się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam też ustalić rzeczywistą wysokość zarobków byłego partnera, co jest bardzo przydatne w przypadku spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.