Usługi

Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Na www.testypsychologiczne.com.pl sprawdzisz, kto oferuje badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie każdy kierowca musi poddać się takim testom. Są one konieczne dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Widać więc, iż są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć jedynie w sytuacji, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Celem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek osoby badanej, bo sprawdzane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców zazwyczaj wykonuje się co pięć lat, ale jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zmuszeni są wykonywać badania każdego roku.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]