Usługi

Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

Badania operatorów Bielsko - więcej szczegółów o tych usługach.

Do rozpoczęcia działalności w różnego rodzaju profesjach potrzebne są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je ma, wykonuje się specjalne testy. By je przeprowadzić, musimy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w jakiej chce pracować badany. Inne badania przeprowadzane są wobec prawników, inne natomiast dla operatorów maszyn lub wózków widłowych. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania są wykonywane znacznie częściej. Warto zatem napisać kilka zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich specyfikę i jakie predyspozycje okazują się w ich czasie sprawdzane.

Prawo a badania operatorów

Terminy wykonywania i charakter badań operatorów wózków paletowych oraz innych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być wykonywane co trzy lub cztery lata, poza osobami po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania testów co dwadzieścia cztery miesiące. Warto jednak pamiętać, że przebieg testów może być zmodyfikowany, jeżeli wykonujący je specjalista uzna, że konieczne są dodatkowe testy albo poszczególne elementy są w tym wypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zazwyczaj formę papierowego testu oraz test sprawdzający inteligencję. Później wykonywane są badania na refleks, polegające zazwyczaj na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy badany jest w stanie odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy zdolności percepcji przestrzeni oraz wzorku – te drugie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]