Usługi finansowe i rachunkowe

Wyprowadź swój biznes z kryzysu! Rozważ restrukturyzację spółki

Jeśli spółka znalazła się w głęboki kryzys, zobowiązania wobec partnerów rosną w zastraszającym tempie, a decyzja o ogłoszeniu upadłości wydaje się rozsądnym wyjściem, prawdopodobnie nadszedł czas na sprawdzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – powstrzymaj wzrost zadłużenia

Restrukturyzację można określić jako przekształcenie podmiotu dążącą do niedopuszczenia do jego bankructwa i w efekcie zwiększenie jego wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje ustawa z maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są bez wątpienia w wyższym stopniu nastawione na przedsiębiorców i dają im sporo możliwości doprowadzenia do układu z wierzycielami. Także postępowania toczą się szybciej aniżeli przed wejściem w życie aktualnych przepisów i są odformalizowane. Restrukturyzacja daje wiele pozytywnych rezultatów: spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, pozwalają zastopować egzekucje komornicze, powstrzymać realizację niepomyślnych ugód, a zwłaszcza ochronić spółkę przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – sanacyjne, układowe, o zatwierdzenie układu

Przywołana wyżej ustawa wymienia 4 możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Są to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez udziału sądu. W tym postępowaniu to dłużnik przy współudziale z nadzorcą układu, którego nawiasem mówiąc sam wskazuje, osobiście prowadzi pertraktacje z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Rolą sędziego jest tutaj tylko zatwierdzenie układu kierując się wolą wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi sposobność zawarcia układu po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu spisu zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, jednak w założeniu ma prowadzić do szybkiego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten typ restrukturyzacji toczy się w większości wypadków do pół roku.
– postępowanie układowe, które wybierają na ogół przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć majątek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas trwania takiego postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy niż 12 miesięcy, bowiem w sprawach odnoszących się do zobowiązań spornych, to sędzia rozsądza o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a przy tym zapewnia szeroką ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak łączy się to ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Trzeba podkreślić, iż funkcjonują ograniczenia, które określają to, jaki wariant restrukturyzacji można przeprowadzić w konkretnej sytuacji. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można zastosować wyłącznie wtedy, gdy wysokość zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku odpowiednie jest rozpoczęcie postępowania układowego bądź sanacyjnego. Procedury restrukturyzacyjne są skomplikowane, w związku z tym jeśli postanawiasz o ich prowadzeniu, ale nie jesteś pewien, jaki wariant będzie korzystny dla Twojej firmy, obligatoryjnie zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.