Usługi finansowe i rachunkowe

Podstawowe wiadomości o fakturze proforma

Więcej w temacie proforma co to na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale też i większość osób realizujących zakupy online, otrzymał choć raz fakturę proforma. Nie każdy natomiast wie, czym de facto jest ten dokument i co go odróżnia od tradycyjnej faktury.

Proforma nie jest dowodem zakupu towaru

Po łacinie pro forma oznacza „tymczasowo”, wobec tego nieraz można spotkać się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, zatem nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Zaleca się natomiast zostawić ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dokument handlowy, który formą propozycji danej oferty. Nie jest potwierdzeniem zrealizowania usługi ani kupna towaru, zatem w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bo tyczy się usługi czy też sprzedaży, która jeszcze nie jest wykonana, zatem warunki transakcji w niej opisane mogą nadal podlegać negocjacjom.

Co musi znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma zawiera analogiczne dane oraz przypomina z wyglądu fakturę VAT, czyli:

  • dane kontrahentów (wystawcy oraz odbiorcy),
  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • nazwę usług albo towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z określeniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o kwocie ewentualnych rabatów,
  • wskazanie terminu realizacji usługi lub doręczenia towaru,
  • określenie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę wystawca musi oznakować wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe. Należy także mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, gdy odbiorca przeleje już przedpłatę lub zapłaci w całości za przedmiot transakcji.