aktualny kurs funta
Usługi finansowe i rachunkowe

Kurs funta szterlinga – gdzie szukać aktualnych informacji?

Funt szterling, powszechnie zwany funtem brytyjskim, to jedna z najważniejszych światowych walut. Pomimo przynależności pierwotnie do struktur Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a potem UE, Wielka Brytania nie weszła do strefy euro i pozostała przy swojej historycznej walucie.

Sytuacja funta brytyjskiego po Brexit

W wyniku Brexitu, który okazał się procedurą trwającą 4 lata, wartość funta względem dolara oraz euro zauważalnie spadła. Wiązało się to między innymi z oznajmieniem przez duże podmioty, w tym instytucje finansowe, wyjścia z rynku brytyjskiego, co przepowiadało spadek ilości zatrudnianych pracowników, a w konsekwencji też obniżeniem PKB. Odpracowywanie znacznego spadku kursu funta szterlinga z połowy 2016 r. odbywa się stosunkowo powoli i przy dość znacznych wahaniach wartości waluty. Dodatkową przeszkodą w tym procesie stała się bessa z 2020 r. wywołana długim zamknięciem angielskiej gospodarki w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19. Należy jednakże odnotować, iż funt brytyjski to niezmiernie mocny pieniądz, funkcjonujący w Europie już od dziewięciu stuleci, który w samym tylko ubiegłym wieku podźwignął się po znacznych spadkach wywołanych rezygnacją z powiązania funta ze złotem, dewaluacji z 1949 r. czy głośnym ataku spekulacyjnym z 1992 r.

Informacji o kursie funta szukaj na stronie kantoru internetowego

Funt pozostaje dla Polaków ważną walutą, w której nadal często inwestują swoje finanse. Jest tak w głównej mierze w następstwie tego, że mimo Brexitu, tysiące naszych rodaków pracujących w Wielkiej Brytanii nie zamierza wrócić do kraju i wciąż utrzymuje finansowo swoich krewnych w Polsce. Aktualnym kursem funta brytyjskiego interesuje się tym samym duża grupa osób. Szuka ona głównie precyzyjnych komunikatów nie tylko o cenie tej waluty, ale w wielu przypadkach także analiz historycznych sięgających dziesięciu lat wstecz. Takie dane dostępne są m.in. na stronach kantorów online, które aktualizują kurs w odstępach co parę sekund. Dostęp do aktualnych danych umożliwia także czujnym inwestorom wymienić walutę po korzystnym kursie.