Usługi finansowe i rachunkowe

Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Szukasz szczegółowych wiadomości dotyczących automatycznej windykacji należności? Zajrzyj na flobo.io/automatyczna-windykacja/

Jest wiele przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają nie tylko właściciele firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Systematyczne ponawianie prośby o wniesienie opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel starć się dojść swojej własności poprzez proces windykacji. Choć określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w ramach której wszczyna się w stosunku do dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. O ile taka forma windykacji pozostanie bez odzewu, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje porównywalną liczbę faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w ustalonym czasie bez wątpienia rośnie. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może ustawić indywidualne harmonogramy działań podejmowanych względem opieszałych klientów, definiując m.in. odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, następnymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wypunktowane powyżej kroki będą nieefektywne, Flobo prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje też zauważalną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]