Usługi branży budowlanej

Zdrowe fundamenty – o izolacji przeciwwilgociowej fundamentów

Fundamenty to kluczowy element każdego budynku. Już w trakcie budowy należy zadbać o to, aby konstrukcja była wytrzymała. Znakomite właściwości posiada izolacja przeciwwilgociowa fundamentów. Sprawdźmy zatem przed czym chroni tego rodzaju izolacja.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów – w budynkach mieszkalnych i przemysłowych

Warunki środowiskowe mocno oddziałują na konstrukcję budynku. Szkodliwe konsekwencje przynosi szczególnie działanie wód gruntowych, co może być przyczyną wychładzania budynku. Wilgotne fundamenty powodują, że rośnie poziom przepuszczalności cieplej nieruchomości, a tym samym wzrastają koszty centralnego ogrzewania. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów stanowi najpopularniejszą formą hydroizolacji chroniącą nieruchomość przed negatywnym oddziaływaniem wód gruntowych oraz pojawieniem się grzybów i pleśni. Używa się ją tak w budynkach użytkowych, jak i produkcyjnych. Podstawę budynku osłania się przy pomocy różnych sposobów izolacji. Izolację przeciwwodną stosuje się na bardzo wilgotnych terenach, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z tzw. wodą naporową. Natomiast w większości przypadków używana jest izolacja przeciwwilgociowa, pomagająca zabezpieczyć ściany przed naturalną wilgocią.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów – masy asfaltowo-żywiczne i emulsje silikonowe

Fundamenty można izolować na zewnątrz i od wewnątrz. Wykorzystuje się do tego różnorodne tworzywa budowlane, np. papy, zaprawy cementowe, zaprawy asfaltowe oraz dyspersje akrylowe. Pamiętajmy, że skuteczna izolacja przeciwwilgociowa fundamentów opiera się na wykonaniu odrębnych schematów dla newralgicznych punktów jak przykładowo: rogi, krawędzie czy łączenia ścian. Dlatego prace najlepiej powierzyć fachowcom posiadającym ogromne doświadczenie w tej dziedzinie – tylko wtedy zyskamy pewność, że nieruchomość jest profesjonalnie zakonserwowana przed działaniem wód gruntowych.