Usługi Usługi branży budowlanej

Sprawdzenie stanu gruntów przed inwestycją – badania geologiczne

Prowadzone obecnie badania geologiczne używają nowoczesnego sprzętu, który umożliwia precyzyjne sprawdzenie stanu gleby. Jakie procedury wykonuje się podczas takich czynności i komu najlepiej je zlecić?

Badania geologiczne – jakie procedury realizują geolodzy

Badania geologiczne przeprowadzane są w celu uzyskania szczegółowych danych dotyczących składu gruntu. Do podstawowych czynności, jakie realizują specjaliści należą m.in. wiercenia badawcze, sondowanie statyczne, pobór próbek gruntu, ustalenie profilu litograficznego. Czynności te są niezbędne przy każdym procesie budowlanym. Bez starannej weryfikacji gruntów nieruchomościom może grozić pękanie stropów, a nawet zawalenie. Podmioty zajmujące się badaniami gruntów sporządzają wiele istotnych dokumentów, na przykład dokumentacje badań podłoża gruntowego, operaty wodnoprawne, wykonują sondowania w celu rozpoznania litologii gruntu. W zakresie ich działania są również badania związane z geologią górniczą – wykonywanie badań elektrooporowych, tworzenie dokumentacji złóż, określanie zasobów.

Badania geologiczne – jak opisać stopień plastyczności

Działania związane z weryfikacją składu gruntów przeprowadza się z wykorzystaniem różnych urządzeń. Specjalistyczne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do szczegółowych badań laboratoryjnych. Geolodzy wykorzystują zarówno podstawowy sprzęt, jak i bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia, które wykonują odwierty nawet 40 metrów wgłąb ziemi. Należą do nich stożki sejsmiczne, sondy DPL. W czasie procesu stosuje się badania polowe, takie jak sondowania CPT, FVT bądź dynamiczne. Dzięki nim można opisać stopień plastyczności czy wytrzymałość gruntu. Chcesz przeprowadzić badanie geologiczne? Postaw na specjalistyczne podmioty, mające właściwe uprawnienia.