Usługi branży budowlanej

Jaki jest cel badań gruntu?

Bez względu na to, czy budujemy dom jednorodzinny, czy jesteśmy inwestorem, który dopiero rozpoczyna budowę wielkiego osiedla, musimy pamiętać o przydatnych w trakcie budowy pracach. Na uwagę zasługują chociażby badania gruntu. W jakim celu przeprowadza się badania gruntu? Jakie prace wchodzą w ich zakres?

Badania gruntu – co się pod nimi kryje?

Badania gruntu to typ usług geologicznych, po które sięga się tak podczas planowania inwestycji budowlanej, jak i w czasie jej trwania. Ich celem jest rozpoznanie parametrów wodnych i gruntowych terenu, na którym ma zostać wybudowany obiekt budowlany. Dzięki temu bez przeszkód można rozpocząć inwestycję w danym miejscu. Nie trzeba wtedy bać się, że wybudowany dom runie, ponieważ parametry gruntowo–wodne były nieodpowiednie. Poprawnie wykonane badania gruntowe pomogą sprawdzić ułożenie warstw gruntu oraz jego uwarunkowania hydrogeologiczne. Umożliwiają również ustalenie atrybutów fizyczno-mechanicznych terenu, na którym mają być prowadzone prace budowlane.

Badania gruntu – co przeprowadza się w ich trakcie?

Badania gruntu to szereg złożonych czynności, które mogą wykonywać wyłącznie bardzo doświadczone osoby o ściśle określonych kwalifikacjach. Zazwyczaj rozpoczynają się od wiercenia geologicznego i sondowania geologicznego. W dalszej kolejności wykonywane są także badania laboratoryjne gruntu. Końcowym etapem badań geologicznych jest zawsze przygotowanie dokumentacji w oparciu o uzyskane wyniki badań. Chcąc wykonać badania geologiczne przed początkiem budowy bądź już w podczas jej trakcie, powinno się powierzyć je wykwalifikowanym geologom, który mają ściśle określone pozwolenia. Tylko wówczas można mieć pewność, że prace zostaną odpowiednio wykonane, a uzyskane wyniki są zgodne ze stanem faktycznym. Na szczęście, obecnie odszukanie przedsiębiorstw mających w swojej ofercie badania geologiczne, nie jest trudne. Znaczna część z nich to firmy o doskonałej opinii.