Robienie zakupów Usługi branży budowlanej

Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Chcesz zamówić kontenery stalowe? Sprawdź ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Część śmieci nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są wytwarzane podczas wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy związane z magazynowaniem i przewozem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do gromadzenia oraz transportu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Ich załadunek ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla jakich przedsiębiorstw?

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć między innymi ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Udostępniają je one klientom, a po zapełnieniu odwożą do punktu legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Siedziba firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]