Bezpieczeństwo i ochrona Kształcenie

Szkolenia ABI – zdobądź uprawnienia

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – kto może zostać wybrany na stanowisko administratora?

Informacje o osobach fizycznych to elementy wyjątkowo chronione, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy możliwości użycia poufnych informacji jest zdecydowanie więcej. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję ABI, którym może zostać wyłącznie osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Do tego potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy powołanie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – czym zajmuje się administrator?

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. Podczas szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze pojęcia, takie jak dane osobowe, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), procesor danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się rozwiązywania problemów, a także uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane kwalifikacje, jak również dostęp do skryptów edukacyjnych i szablonów dokumentów.