Energetyka

Niezależność energetyczna jest możliwa! O dekarbonizacji przemysłu

Kliknij tu, jeśli potrzebujesz więcej informacji w temacie energii z odzysku.

Na skutek rozwoju przemysłu nastąpiło gwałtowne zwiększenie popytu na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Ogromna konsumpcja energii, jak również świadomość jej utraty na licznych etapach produkcyjnych powoduje, że firmy poszukują nowatorskich rozwiązań, które nie tylko obniżą wydatki poniesione na działalność, ale też przyczynią się do powstrzymania szkodliwego ich wpływu na otoczenie.

Metody dekarbonizacji przemysłu

Działanie, które ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej zakładów produkcyjnych za sprawą wprowadzanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, przede wszystkim poprzez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz ograniczenie wykorzystania surowców kopalnych, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach jednego procesu technologicznego prądu oraz ciepła, lub trigeneracja, która poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego uzyskiwane jest dodatkowo zimno.

W wielu obszarach przemysłu możliwe jest także wykorzystanie ”energii odpadowej”, a więc energii z odzysku. To energia, która powstaje w trakcie procesów produkcyjnych i która na ogół bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji bezmyślnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a następnie ponowne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu pokaźne oszczędności, jak również skutkuje zmniejszeniem się śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozwoju gospodarki w kolejnych dekadach

W czasach powszechnej świadomości szkodliwego wpływu działań ludzkości na ekosystem, a także wiedzy, iż złoża ropy i gazu za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, gdyż jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w przyszłych dekadach. Skierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej oraz odzyskanej to optymalna droga do zagwarantowania przemysłowi niezależności energetycznej. Naturalnie, implementacja takich procesów pochłania znaczne koszty, niemniej jednak w ostatecznym rozrachunku pożytek jaki one dają, w pełni je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki ograniczeniu wydatków ponoszonych na kupno energii już po paru latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na tę innowację. Z drugiej strony zredukowanie śladu węglowego produkcji i jej negatywnego oddziaływania na ekosystem to już zysk dla całej ludzkości.

Siedziba firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10