Branża prawna

Prawo rodzinne – alimenty, separacje, rozwody

Jednym z najistotniejszych obszarów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest prawo rodzinne Najpopularniejsze sprawy z jakimi pojawiają się w kancelarii nasi Klienci to sprawy o rozwód oraz alimenty, jednakże mamy duże doświadczenie również w prowadzeniu spraw dotyczących uregulowania kontaktów, władzy rodzicielskiej czy macierzyństwa i ojcostwa.

Alimenty, rozwody, separacje – sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególna sfera prawa, gdyż prowadzenie spraw z tej dziedziny wymaga od mecenasa nie tylko biegłości w przepisach, ale w głównej mierze odpowiedniego podejścia do Klienta, który powierza nam swoje najbardziej osobiste sprawy. W trakcie prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy nastawieni na stały kontakt z Klientem i prowadzenie go przez poszczególne stadia sprawy w bezbolesny dla niego sposób. Dążymy do dopasowania się do oczekiwań każdego Klienta przede wszystkim w zakresie ich zaangażowania w całą sprawę.

Prawo rodzinne – metoda działania kancelarii prawnej

Prowadzenie spraw rodzinnych zaczynamy od pierwszego kontaktu z Klientem w postaci spotkania twarzą w twarz lub rozmowy telefonicznej albo na Skype’ie. Staramy się wówczas zgromadzić maksymalną ilość informacji związanych ze sprawą oraz poznać osobę, dla której będziemy pracować przez najbliższych kilka miesięcy. Następne fazy naszej pracy to opracowanie pism procesowych, reprezentowanie Klientów przed sądem oraz pozostałymi podmiotami, takimi jak mediatorzy. Podczas prowadzenia każdej sprawy dążymy do znalezienia sposobu na jej ugodowe zamknięcie. Podejście to wywodzi się z faktu, iż większość konfliktów ma swoje źródło w silnych emocjach, a pełnomocnik, jako osoba bezstronna, nie jest nimi obciążony i ocenia sprawę wyłącznie z punktu widzenia prawa.