Branża prawna

Krakowska Kancelaria – prawo cywilne i prawo rodzinne

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie rodzinnym, prawie pracy, jak również w prawie cywilnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Przeważającą część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym dochodzeniem odszkodowań, sprawami rodzinnymi oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym obszarze polega na bieżącym kontakcie z Klientem, udziale w mediacjach i negocjacjach, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także reprezentacji przed sądami. Reprezentując naszych Klientów podejmujemy wszelkie kroki, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość zakończenia sprawy oraz zminimalizowanie kosztów związanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne spółek

Zakres działalności Kancelarii koncentruje się również na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Udzielamy porad naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy podatkowe. Pragniemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojej spółki, w związku z tym koncentrujemy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne konsekwencje prawne.