Branża prawna

Kancelaria TMH – obsługa prawna klientów indywidualnych i biznesowych

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych. Zapewnia pełną obsługę prawną przedsiębiorstw, w tym również start-upów, udziela porad w obszarze inwestycji kapitałowych, rejestruje spółki. Kancelaria świadczy także kompleksową obsługę klientów indywidualnych – doradza w zakresie każdej dziedziny prawa, jest przedstawicielem Klientów w sporach i udziela wsparcia w procesach negocjacji, jak również pomaga w uzyskaniu odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej oraz odzyskać utracone środki finansowe, zwłaszcza z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
Kancelaria TMH zatrudnia biegłych prawników. Siedziba kancelarii znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo cywilne,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo podatkowe,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo pracy.
Reprezentuje również swoich Klientów w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Urzędem Patentowym RP.